ENVIAMENT GRATUÏT A partir de 60€ A TOTA LA PENÍNSULA. ENVIEM A tot el món.

Condicions generals de compra

La present pàgina www.prioratnatur.com és propietat de PRIORAT NATUR SL, d’ara endavant el RESPONSABLE, amb CIF B43505593 i adreça fiscal en PG SORT DELS CAPELLANS 17 43730 FALSET – TARRAGONA.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre el RESPONSABLE i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

El RESPONSABLE es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, el RESPONSABLE es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web és comercial.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure’s al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web del RESPONSABLE i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit previ que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online. Pot accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, el RESPONSABLE informa als usuaris que les dades personals recabades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, el RESPONSABLE informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat

i oposició mitjançant un escrit a l’adreça PG SORT DELS CAPELLANS 17 43730 FALSET – TARRAGONA o a través del correu electrònic info@prioratnatur.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d’identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada a qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació d’est per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del procés de compra no rep la confirmació, posi’s en contacte amb el RESPONSABLE en el telèfon d’atenció al client 977830885-608698078 o mitjançant el correu electrònic info@prioratnatur.com.

Tots els continguts de la web estan en català i en castellà.

El client, en rebre el producte en l’adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

 

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent el RESPONSABLE ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta forma, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts en la nostra botiga online incorporen una fotografia i les característiques essencials del mateix, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s’identifica el mateix.

 

Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor. El RESPONSABLE disposa d’un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l’establiment del RESPONSABLE, al servei de postvenda, per correu electrònic a info@prioratnatur.com o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d’atenció al client 977830885-608698078 o mitjançant el correu electrònic info@prioratnatur.com.

 

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

 

Despeses de lliurament i transport

L’import de les despeses d’enviament varia segons la destinació. El cost dels enviaments nacionals dins la Península és gratuït en compres superiors a 60€; i de 9€ (IVA inclòs) a la resta de comandes.

Per a enviaments internacionals i a les illes Balears o Canàries, s’ha de posar en contacte amb info@prioratnatur.com i l’informarem de les tarifes vigents.

En el cas dels enviaments internacionals, així com també a les illes Canàries, les despeses de duana, aranzels i altres impostos pertanyents al país de destinació no estan incloses en el preu del transport i seran a càrrec del destinatari. El client haurà de tenir en compte la legislació vigent al país referent a la importació d’articles.

 

Formes de pagament i execució del servei

El client podrà abonar l’import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:

– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor del RESPONSABLE.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront del RESPONSABLE al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

– Transferència Bancària

En seleccionar la transferència bancària rebrà la confirmació mitjançant un e-mail amb les dades bancàries del RESPONSABLE.

És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l’assumpte el nombre de referència, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació per poder validar-ho.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència al correu electrònic info@prioratnatur.com. Però, en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la validació del servei fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Haig de recordar-li que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. De no ser així, el RESPONSABLE podria paralitzar el servei contractat al no rebre la quantitat íntegra del mateix.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client. – Bizum

Permet enviar pagaments d’una manera immediata. El client haurà d’estar donat d’alta prèviament en el Servei Bizum Compra Online.

Els terminis de lliurament a les comandes nacionals dins la Península oscil·len entre les 24 i les 72 hores laborables, tot i que en la majoria dels casos les comandes arriben abans de les 48 hores si aquesta es realitza abans de les 14.00h. A les illes Balears, Canàries o destinacions internacionals el termini serà d’entre 4 i 6 dies laborables.

En cas de no trobar ningú al lloc de l’entrega, l’agència de missatgeria deixarà un avís a la bústia o enviarà un SMS al número de telèfon prèviament indicat, manifestant que ha intentat entregar la comanda. Posteriorment, caldrà que el client contacti amb l’agència entre les següents 24 i 48 hores per a acordar una nova data i hora de lliurament.

Efectuem els enviaments amb agències de missatgeria fiables i amb una llarga experiència, que tenen com a prioritat que la comanda arribi en perfectes condicions a la seva destinació. En el cas que el paquet no arribi en bon estat, recomanem que no s’accepti (pot consultar com procedir a l’apartat Devolucions).

En cas de que sigui impossible localitzar al destinatari i el paquet es retorni al RESPONSABLE, el client té dret a reclamar l’import de la comanda, però no el de les despeses de transport. En el supòsit de lliurament gratuït, les despeses d’enviament també es descomptaran de l’import de la comanda abans de fer la devolució.

Les comandes retornades es poden tornar a enviar pagant novament les despeses de transport.

Per escollir una adreça d’enviament diferent a la de les dades personals de la fitxa, es pot afegir una nova adreça a l’apartat “Les Meves Adreces” del seu compte a la web del RESPONSABLE.

Si es vol fer un regal, el RESPONSABLE pot fer arribar directament la comanda al comprador perquè l’entregui personalment al destinatari final; o podrà fer l’entrega directament a la persona a qui es vulgui regalar podent afegir una felicitació amb el contingut del text que s’indiqui.

 

En cap cas efectuem lliuraments en apartats de correu.

Si el paquet no s’entrega dintre de les 72 hores laborables des del moment de fer la comanda, pot posar-se en contacte amb nosaltres al nostre email info@prioratnatur.com o als telèfons 977830885-608698078.

La disponibilitat dels productes oferts pel RESPONSABLE pot variar en funció dels productes. En cas de no entrega per indisponiblitat, el RESPONSABLE al moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. El RESPONSABLE podrà donar la doble opció: oferir al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat; o excepte per raons justificades i demostrables pel RESPONSABLE dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat. En el cas que el RESPONSABLE no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

El RESPONSABLE no tindrà cap mena de responsabilitat de les possibles demores que es produeixin a les instal·lacions duaneres, ni de les confiscacions del articles de la comanda per part de les autoritats locals.

 

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

En cas de que no quedar satisfet amb un producte s’haurà de comunicar al RESPONSABLE en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de lliurament. El client es farà càrrec de les despeses de transport de la devolució.

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 977830885-608698078, dirigint-se al correu electrònic info@prioratnatur.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal PG SORT DELS CAPELLANS 17 43730 FALSET – TARRAGONA.

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

La devolució en període de desistiment

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte al RESPONSABLE, a l’adreça PG SORT DELS CAPELLANS 17 43730 FALSET – TARRAGONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini. El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte i caldrà que el producte arribi amb etiquetes i embalatge originals, per tal que arribi al RESPONSABLE en bones condicions, incloent dins el paquet una còpia de la factura, una llista dels productes retornats i el motiu de la devolució. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, es revisarà el seu estat. Al moment en què es comprovi que tant el/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, es procediran a retornar els diners abonats en un període màxim de catorze dies natural des de la recepció de la devolució mitjançant el mateix mètode de pagament amb què es va fer la compra.

El RESPONSABLE podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, exerciti el dret de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució d’aquest, segons quina condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part del RESPONSABLE, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d’aquesta quantitat.

 

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant al RESPONSABLE del motiu de la mateixa a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cost algun per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada com un dret de desistiment.

El RESPONSABLE recomana que no s’accepti cap lliurament en males condicions (caixa oberta, trencada, mullada, etc.) i que sempre es faci constar per escrit a l’albarà de lliurament que donarà el transportista. No obstant, tot i estar la comanda en males condicions el client

l’accepta, a més de constar a l’albarà de lliurament, caldrà que ens ho comuniqui per escrit a l’adreça electrònica info@prioratnatur.com en un termini màxim de 24 hores. En el correu electrònic, s’haurà d’adjuntar una fotografia del paquet o una explicació del l’estat del lliurament amb el major nombre de detalls possible.

S’han de guardar els productes deteriorats sense obrir ni manipular i en el seu envàs original. El RESPONSABLE es reserva el dret de recollir aquests productes sense cap cost per al client. Un cop efectuats els tràmits necessaris, i en un termini màxim de 14 dies naturals, el RESPONSABLE procedirà al reemborsament de l’import dels productes deteriorats mitjançant el mateix mètode de pagament amb què es va fer la compra.

En el cas que el contingut del paquet no es correspongui amb la seva comanda, s’haurà de comunicar a info@prioratnatur.com en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de recepció del paquet. Caldrà guardar els productes de la reclamació en el seu envàs original, sense obrir ni manipular. El client, podrà escollir entre rebre el reemborsament dels productes no rebuts un cop recollits els productes erronis (a càrrec del RESPONSABLE), en un termini màxim de catorze dies naturals des de la recollida i mitjançant el mateix mètode de pagament amb que es va fer la compra; o bé, sol·licitar l’enviament del productes correctes sense despeses d’enviament per al client, un cop s’hagi recollit el producte erroni (a càrrec del RESPONSABLE). En aquest sentit, el RESPONSABLE es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d’acord amb condicions acceptades al moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, la pot dirigir a l’establiment del RESPONSABLE que està situat en PG SORT DELS CAPELLANS 17 43730 FALSET – TARRAGONA o bé, a través del correu electrònic info@prioratnatur.com.

Jurisdicció

Tanmateix, el RESPONSABLE es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. El RESPONSABLE té el seu domicili en PG SORT DELS CAPELLANS 17 43730 FALSET – TARRAGONA.

Si vols participar en una de les nostres activitats o tens algun dubte, no dubtis en escriure’ns

També pots contactar amb nosaltres per telèfon o whatsapp