Condicions d'us

 

Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat, regulen el lloc web prioratnatur.com i la compra en línia a través del mateix, la titularitat del qual correspon a Priorat Natur, SL.
Priorat Natur, SL és una societat de responsabilitat limitada amb domicili al carrer de la font, número 11, Pradell de la Teixeta (43774),inscrita el 30 abril de 1997 al Registre Mercantil de Tarragona, al volum 1328, foli 208, full T-15446 i amb CIF B43505593 i adreça de correu electrònicinfo@prioratnatur.com.
Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de Priorat Natur, SL, en relació amb els productes i els serveis que s'ofereixen a través del lloc web prioratnatur.com.

1.- OBLIGACIONS DE L'USUARI

El client s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar prioratnatur.com, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de prioratnatur.com de conformitat amb la llei i allò establert en aquestes Condicions Generals, i haurà d'abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el normal funcionament de prioratnatur.com per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Priorat Natur, SL, els col•laboradors que participen de prioratnatur.com, la resta d'usuaris o qualsevol tercer.

2.- PRODUCTES I SERVEIS
Priorat Natur, SL garanteix una disponibilitat mínima de tots els productes oferts a prioratnatur.com.
Priorat Natur, SL garanteix que els preus dels productes oferts a prioratnatur.com han estat fixats directament pel seu elaborador.
Priorat Natur, SL es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s'ofereixen als usuaris a través de prioratnatur.com. En particular, Priorat Natur, SL podrà en qualsevol moment addicionar nous productes i deixar de facilitar l'accés o ús, sense previ avís, de qualsevol dels diferents productes que s'ofereixen a prioratnatur.com.
Els productes inclosos a prioratnatur.com corresponen de la forma més fidel possible que permet la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts.
Priorat Natur, SL no es fa responsable de la informació o opinions que es publiquin en les descripcions dels elaboradors, en les fitxes de producte o en l’apartat de comentaris de cadascuna d’aquestes fitxes del lloc web prioratnatur.com.
Priorat Natur, SL es reserva el dret de suprimir de prioratnatur.com qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de la persona.

3.- PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES
Per formalitzar una compra no cal assolir cap comanda mínima. Les despeses del transport no estan incloses en el preu del producte, sinó que cal pagar-les a banda (consulta les tarifes vigents de transport)
Un cop finalitzat el pagament de la comanda, Priorat Natur, SL enviarà un correu electrònic a el client confirmant-li la compra.
El pagament dels productes oferts a prioratnatur.com s’efectua mitjançant targeta o transferència bancària.
Priorat Natur, SL enviarà la factura per correu electrònic en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la confirmació del pagament de la comanda.

4.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

4.1. Devolucions en exercici del dret a desistir la compra.
Tots els productes comprats a prioratnatur.com podran ser retornats i reemborsats, sempre que el client comuniqui la intenció de retornar el/s producte/s en un termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de la data de lliurament. Priorat Natur, SL només acceptarà devolucions que compleixin les següents condicions:
- El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.
- És recomanable que l’enviament es faci amb la mateixa caixa de cartró en què es va rebre la comanda. En el supòsit que no pugui fer-se amb la caixa protectora original, el client haurà de retornar-ho en una caixa que garanteixi la protecció del contingut a fi que aquest arribi a Priorat Natur, SL en bones condicions.
- Cal incloure una còpia de la factura dins del paquet, indicant els productes retornats i el motiu de la devolució.
Després de revisar l’estat dels articles retornats, Priorat Natur, SL comunicarà a el client si té dret a la devolució de la quantitat abonada pels articles adquirits. En cas d’exercici del dret a desistir, només s’exigirà a el client que es faci càrrec dels costos de devolució del bé.
La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data que el client va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que el client va escollir al moment de realitzar la comanda.
4.2. Devolucions de productes deteriorats pel transport
Des de Priorat Natur recomanem que el client no accepti cap lliurament en males condicions (caixa oberta, trencada, mullada, etc.) i que ho faci constar per escrit a l’albarà de lliurament del trasnportista. En cas que accepti el paquet, tot i estar en males condicions, cal que ho faci constar a l’albarà de lliurament i que ho comuniqui per escrit a Priorat Natur a l’adreça electrònica info@prioratnatur.com en un termini màxim de 24 hores.
Cal guardar els productes deteriorats sense obrir en el seu envàs original i és important evitar-ne qualsevol tipus de manipulació o ús. Un cop efectuats els tràmits necessaris, i en un termini màxim de 30 dies, Priorat Natur reemborsarà l’import dels productes deteriorats mitjançant el mateix mètode de pagament amb què es va fer la compra.
Un cop realitzat el reemborsament, Priorat Natur es reserva el dret de recollir els productes en deteriorats amb les despeses de devolució a càrrec de Priorat Natur. Per aquesta raó, és important no llençar els productes objecte de la reclamació fins que no es resolgui.
4.3. Devolucions de productes en mal estat
En cas que algun dels productes que rebi el client estiguin en mal estat, cal ho comuniqui per escrit a Priorat Natur a l’adreça info@prioratnatur.com detallant quin és l’estat del producte i adjuntant fotografies si és possible. Un cop recollits els productes i comprovat el mal estat del producte, Priorat Natur reemborsarà a el client l’import del producte en mal estat o se li enviarà de nou el producte, com indiqui l’usuari. La devolució de l’import es farà mitjançant el mateix mètode de pagament amb què es va fer la compra en un període màxim de 30 dies des de la recepció del producte a les oficines de Priorat Natur. Les despeses de transport devolució i de substitució del producte són a càrrec de Priorat Natur.

5.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT
Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, el client pot enviar un correu electrònic a info@prioratnatur.com o trucar al telèfon d’assistència (+34) 977 830 885 de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00.

6.- SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI
El cost de l’enviament a domicili de la comanda és a càrrec del client (consulta les tarifes de transport vigents).
Els productes comprats a través de prioratnatur.com es lliuren a qualsevol destinació nacional en un termini mitjà de 24-72 hores laborables; i a qualsevol destinació internacional en un termini mitjà de 2-15 dies laborables.

7.- PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els elements de prioratnatur.com i de cadascun dels productes, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes informàtics utilitzats en relació a aquests estan protegits per drets de propietat intel•lectual i industrial de Priorat Natur, SL o de tercers.

8.- PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei 15/99 LOPD, les dades personals del client seran incloses i conservades en un fitxer propietat de Priorat Natur, SL. El tractament d’aquestes dades es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, a l’atenció personalitzada i a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a Priorat Natur, SL. Així mateix, aquestes dades estaran a disposició de les empreses involucrades en l'operativa del portal prioratnatur.com.
Priorat Natur, SL tractarà les dades amb màxima confidencialitat, sense efectuar cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent. Priorat Natur, SL podrà efectuar enviaments, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals. Alhora, el client podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació de les seves dades adreçant-se a Priorat Natur, SL, a través de l'adreça electrònica info@prioratnatur.com.
Priorat Natur, SL aprovisionarà el client que es registri a prioratnatur.com de contrasenyes personals. El client ha de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes, i assumeix, per tant, els danys o conseqüències que es derivin de la revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al portal prioratnatur.com podrà ser modificada per el client en qualsevol moment. El client haurà de notificar immediatament a Priorat Natur, SL, a través de l'adreça de correu electrònic info@prioratnatur.com o bé trucant al (+34)977 830 885, qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya.

9.- COOKIES
Priorat Natur, SL utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús a prioratnatur.com. Les cookies són arxius instal•lats al disc dur de l’ordinador o bé a la memòria del navegador.
Si el client no vol que s’instal•li al seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, el client pot destruir les cookies lliurement. En cas que el client decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, pot perdre l’accés a alguns dels serveis oferts per prioratnatur.com.

10.- FUR

El client i Priorat Natur, SL se sotmeten per a la resolució de conflictes, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de el client o dels de Priorat Natur, SL en cas que aquest sigui un minorista.